Het Hoofdscherm

Nadat u hebt ingelogd komt u op het hoofdscherm ('Edit Mainpage') van Zenlex Internet Manager. In dit scherm ziet u mededelingen m.b.t.verlopen artikelen, of berichten van andere gebruikers. Daarnaast ziet u, aan de rechterkant van het scherm, het 'Administrator Menu'.

Het Administrator Menu bevat de volgende opties:

  • Edit Site. Dit is de belangrijkste optie. Als u op deze optie klikt dan komt u in de aan te passen versie van de website. Bij alle aan te passen onderdelen van de website zijn dan editicoontjes ( of ) geplaatst.
  • Change Password. Klik op deze optie om uw wachtwoord te wijzigen.
  • User Management*. Klik op deze optie om de gegevens van gebruikers aan te passen, gebruikers te verwijderen of nieuwe gebruikers aan te maken.
  • Group Management. Klik hier om nieuwe groepen aan te maken voor Pagina's, Artikelen, Afbeeldingen en Documenten.
  • Page Management. Klik op deze optie om de naam van een pagina te wijzigen, de groep waarin deze staat te wijzigen, de tekstvelden van de pagina aan te passen of voor een schematische weergaven van de artikelen op een pagina.
  • Article Management. Klik op deze optie om de naam van een artikel te wijzigen, de groep waarin deze staat te wijzigen, de velden van het artikel aan te passen of voor een weergaven van de pagina's waarop het artikel geplaatst is.
  • Picture Management. Klik op deze optie om de naam van een afbeelding te wijzigen, de groep waarin deze staat te wijzigen, het onderliggende bestand te vervangen of voor een weergaven van de artikelen waarin de afbeelding gebruikt is.
  • Document Management. Klik op deze optie om de naam van een document te wijzigen, de groep waarin deze staat te wijzigen, het onderliggende bestand te vervangen of voor een weergaven van de artikelen waarin naar het document wordt verwezen.

* Deze optie is alleen in het menu aanwezig indien u over de juiste rechten beschikt.

 
© 2022 Zenlex Media Solutions