Disclaimer
WEBSITE ZENLEX MEDIA SOLUTIONS
Disclaimer gebruik website
Zenlex Media Solutions zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid en is niet aansprakelijk voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot deze site, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze internetsite, of sites waarvan op deze site links zijn opgenomen. Zenlex Media Solutions is niet aansprakelijk voor virussen op deze site. Zenlex Media Solutions kan de informatie op deze site wijzigen zonder aankondiging. De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, anders dan voor het beoogde doel noodzakelijk. Daarnaast gebruikt Zenlex Media Solutions dergelijke gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u ons dit schriftelijk melden. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd. Deze disclaimer en de website worden beheerst door Nederlands recht.
Algemene Voorwaarden
Op al onze diensten en producten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Onze Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.
 
 [STARTPAGINA [ALGEMEEN [NIEUWS [PRODUCTEN [CONTACT [DISCLAIMER
© 2022 Zenlex Media Solutions